Укрексімбанк
АТ «Укрексімбанк»
Контакт-центр: 0-800-50-44-50

© 2003-2019 АТ «Укрексімбанк»

Українська
Корпоративному бізнесу


Корпорацiї
та корпоративнi клієнти

зможуть дiзнатися бiльше за телефонами:

0-44-247-89-21
0-44-247-80-66


Приватним клієнтам
Малому та середньому бізнесу

Факторинг

Головна » Корпоративному бізнесу » Факторинг


Надаючи відстрочку оплати товарів/робіт/послуг, постачальники стають кредиторами своїх покупців та разом із цим отримують низку проблем, а саме: обмеження обігових коштів, погіршення кредитоспроможності, зниження ліквідності, необхідність контролю за здійсненням покупцями оплат, можливість неотримання / несвоєчасного отримання коштів від покупців тощо. Це спричиняє додаткові витрати і підвищує ризики в діяльності постачальника.

Маючи ринкові можливості для розвитку, підприємства часто не можуть забезпечити зростання, використовуючи лише традиційне кредитування. Розглядаючи можливості розвитку свого бізнесу, підприємства мають вирішувати цілу низку питань

Для сприяння розвиткові бізнесу клієнтів АТ "Укрексімбанк" пропонує використовувати послугу факторингу, яка допомагає збільшити обсяги продажу за рахунок покриття дефіциту обігових коштів та надає підприємству комплекс конкурентних переваг.

Факторинг є відносно новою для українського ринку послугою, яка має попит у світі та динамічно розвивається в Україні

Факторинг - це насамперед інструмент розвитку підприємства, за допомогою якого можна:
  • збільшити обсяги продажу
  • збільшити прибутковість підприємства
  • збільшити конкурентоспроможність підприємства
Механізм факторингу передбачає рефінансування банком дебіторської заборгованості клієнта. 

Факторинг дозволяє постачальнику мінімізувати ризики, пов’язані із відстроченням оплати придбання товару або послуги, зменшує необхідність у відволіканні значних адміністративних ресурсів для отримання оплати від покупця за поставлені товар або послугу та дозволяє постачальникові отримати кошти за рахунок своєї дебіторської заборгованості і направити їх у оборот та подальший розвиток бізнесу. 

Фінансовий механізм факторингу надає принципово нові можливості для розвитку підприємства у порівнянні з тим, коли постачальник самостійно обслуговує свій товарний кредит. Ефективність факторингу полягає в тому, що банк контролює платіжну дисципліну боржників та управляє дебіторською заборгованістю клієнта з використанням сучасних технологій ведення бізнесу.
Відділ факторингу
Контактний телефон: 0-44-247-89-20

E-mail: